אודות המשרד

הקמתי את המשרד בשנת 1975 (לפני 40 שנה), 4 שנים לאחר שנפטר אבי ז"ל שהיה עורך דין בישראל, עוד בתקופת המנדט. מתחילת הדרך – וללא ניסיון קודם – נתתי שירות מקצועי (למרות ניסיוני המועט) וגם פעלתי לגיוס לקוחות. נקרתה לי ההזדמנות לייצג בנק. תחילה סניף אחד ובמשך התקופה את כל הבנק, זאת מלבד לקוחות אחרים בתחום האזרחי והמסחרי . תוך כדי, התמחה המשרד בהליכי חדלות פירעון של חברות ואנשים, פתרון סכסוכים עסקיים וכספיים, לרבות בדרך פנייה לערכאות שיפוטיות, בוררויות וכיוב' וכן פתרונות יצירתיים להסדר חובות. כל אלה בשים לב, כי אדם או עסק, שנקלע למשבר, יכול ועשוי להתגבר ולהצליח - ככל שיוצב בפניו אופק משפטי וכלכלי. הפילוסופיה המקצועית הייתה ועודנה - שילוב של הפן המשפטי והפן העסקי והכלכלי, מתוך ראייה רחבה וכוללת, כי הם שלובים זה בזה. במהלך השנים, התווספו למשרד עורכי דין וכיום הוא מונה 6 עורכי דין, העוסקים בהתמחויות הספציפיות של המשפט האזרחי והמסחרי, כולל ייצוג בערכאות השיפוטיות השונות. במקביל ובנוסף, התפתחה במשרד פרקטיקה של ייצוג לקוחות בתחום המסחרי (עסקאות) ובמקרקעין וכן ליווי בהליכי הקפאת הליכים של חברות, הסדרי פשרה והסדרים של חייבים בפשיטת רגל. סברנו ועודנו סבורים, כי עורך הדין היוזם, מלווה או מייצג צדדים בעסקה ובחוזה, חייב להיות בעל מיומנות מקצועית בהיקף רחב, בהיבטים של הוראות הדין וההלכות המשפטיות הנוגעות לעניין, תוך השענות על הפרקטיקה הנוהגת בבתי המשפט, כך שבקרות המקרה - תוכל לעמוד העסקה במבחן בית המשפט.

עו"ד יוסף מולאור, מייסד